Годишна членарина и бенифици за членовите на ПВК Оксижен


900 денари – Почетник за помали од 14години
Бенефици: маичка, бидон, емаил адреса од клубот, 10% попуст на сервис и активно учество во работата на клубот.

2500 денари – Оксижен Бајкер
Бенефиции:  маичка, бидон, 1 главен сервис (500 денари вредност), емаил адреса од клубот, ресурси за одржување на точакот алати за подмачкување/перење/пумпање итн.  Клубот покрива  40% попуст на трошокот за сите дводневни тури во Македонија организирани од клубот.