Натпревари

Формиран е во далечната 1997 година од минатиот век, точно пред 15 години. Во првите години клубот имаше само натпреварувачки карактер. Бевме и инцијатори за формирае на Балканск Федерација за Планински велосипедизам (BMBF). Членовите на OXYGEN, како репрезентативци на Македониа, учествуваа на првото Балканско Првенство во МБ кое се одржа во Грција во близината на Атина. Во 2001-та година зедовме учество и на втората балканијада која се одржа во Романија во Полијана Брашов. .

Организатори на ПРВИОТ НАТПРЕВАР ВО ПЛАНИНСКИ ВЕЛОСИПЕДИЗАМ ВО 1999 ГОДИНА  - одржан во Маврово на падините на Бистра. Од оваа временска дистанца можеби овој видеој клип изгледа малку необично, но сите почетоци со себе носат и мали недостатоци. Секако за обележување е и учеството на три девојки кои успешно го завршија натпреварувањето.. Видео

Организатори во 2004 на балканското првенство во планински велосипедизам воедно и организатори на скоро сите  натпревари во планински велосипедизам до 2006 година.