Рафтинг

Неколку совети за рафтинг

- Одлучете се за рафтинг авантура само ако знаете да пливате и ако сте во просечна психовизичка кондиција.
- И поред тоа што рафтингор не зависи од временските прилики, кога времето и водата се ладни самата рафтинг тура добива еден степен повисока вредност

- Место скап фотоапарат земете апарат за еднократна употреба и отпорен на вода.
- За време на рафтингот почитувајте ги упатствата на скиперот.

Рафтинг - Тара

Рафтинг на Тара е прикаска сама за себе, во исто време тоа е авантура одмор и исконска вредност на убавата природа. Рафтинг како рафтинг временски никогаш нетрае исто, и зависи од временскиот период т.е од нивото и брзината на реката. Во месец мај кога нивото на водата е најголемо, спустот трае оклу еден час додека во август и септември 3-4 часа. .

СЛОГАН

НИШТО НЕМОЖИ ДА СЕ ПОВТОРИ ДВА ПАТИ - бидејки водостојот на реката постојано варира. Секој РАФТИНГ е дијаметрал-но различен од секој претходен.

Во зависност од водостојот рафтингот можи да се подели во повеке етапи:

- Екстремен - висок водостој (април, октомври ноември)

- Адреналински - (мај, јуни)

- Туристички - рафтинг за добра аван-тура (јули, август, септември}

- Зимски - за оние со добра здравствена и физичка подготве-ност (јануари, февру-ари и март)

qq